Ветеринарните прозиводи, произведени од Интереврогенекс се 100% природни, изработени исклучиво на хербална основа, од растенија одгледани во чиста и здрава еколошка средина. Хербалните материјали одговараат на сите биолошки и еколошки стандарди и други стандарди за чистота на водата, воздухот и почвата. Посебно упатуваме на фактот дека ниту еден производ не содржи генетски модифицирани организми (GMO), а квалитетот на секој производ е стандардизиран. Секој производ е сертифициран од одговорните институции во Република Македонија.

Вирустоп

“Вирустоп” е 100% природен, чист, еколошки, хербален додаток во исхраната кој помага кај животните со вирусни заболувања. Вирустоп е антивирусен производ изработен од стручно селектирани растенија …