Интер-Еврогенекс располага со најсовремена опрема за производство на течни и цврсти дозирани форми и нивно амбалажирање.

Таблети
Поседуваме најсовремена опрема за мешање на суровините, гранулирање и таблетирање.

Течни дозирани форми
Опремата со која располагаме овозможува екстракција на билната содржина, стерилно амбалажирање и пакување.

Растителни преработки
Интер-Еврогенекс во своите простории ја изведува целата постапка за добивање на растителни преработки: сушење, ситнење/мелење, пакување.