ROOT BOOST

ROOT BOOST

БИОСТИМУЛАТОР ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО НАМЕНЕТ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА НЕМАТОДИТЕ

100% ЕКО ПРОИЗВОД

НАМЕНЕТ ПРЕД СЕ ЗА РАНОГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ
И ОПТИМАЛЕН РАЗВОЈ НА КОРЕНОТ

ГО ПОДИГНУВА ИМУНИТЕТОТ НА РАСТЕНИЕТО
ГО ОНЕВОЗМОЖУВА ДЕЈСТВОТО НА ШТЕТНИТЕ НЕМАТОДИ

Опис

ROOT BOOST

ПРЕПАРАТОТ Е ОДОБРЕН ЗА УПОТРЕБА ВО ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОГЛАСНОСТ СО IACB СТАНДАРДОТ

НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ:

Обезбедува висока контрола на ектопаразитските и ендопаразитските нематоди и госпречува нивното штетно дејство врз кореновиот систем на земјоделските култури.

Сапунините во составот на биостимулаторот освен што имаат нематоцидно дејство, делуваат и како растителни хормони преку стимулирање на развојот на кореновиот систем. Обезбедувањето на поголема и подобро развиена коренова маса овозможува подобра апсорпција на хранливите елементи и водата што придонесува за поздрави растенија и намалување на негативниот ефект на нематодите.

 

ПРИДОБИВКИ ОД УПОТРЕБА:

  • БРЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА И РАЗВОЈ НА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ
  • ГО ПОДИГНУВА ИМУНИТЕТОТ НА РАСТЕНИЕТО
  • ГО ПОДИГНУВА РАСТОТ И РАЗВОЈОТ НА РАСТЕНИЕТО ВО СИТЕ ФАЗИ НА ВЕГЕТАЦИЈАТА (го елиминира штетното дејство на нематодите)
  • ОВОЗМОЖУВА ЛЕСНО НАДМИНУВАЊЕ НА СЕКАКОВ ВИД СТРЕСНИ СИТУАЦИИ (суша, мраз, град и сл.)
  • ГО ОНЕВОЗМОЖУВА ДЕЈСТВОТО НА ШТЕТНИТЕ НЕМАТОДИ
  • ГО ЗГОЛЕМУВА ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ
  • НЕМА КАРЕНЦА
  • КОМПАТИБИЛЕН Е СО ОСТАНАТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕПАРАТИ
  • НЕМА ОПАСНОСТ ОД ПРЕДОЗИРАЊЕ

 

image description image description

НАЧИН НА ПРИМЕНА:

Фертигациски (со наводнување)

При голема присутност на нематоди се препорачува 8-10 литри на 1000м² преку систем капка по капка, боца фертилизатор, како и преку секој стандарден систем за наводнување со повторување на 10-14 дена.

За превентива се препорачува третирање со 4-6 литри на 1000м²со повторување на 12-15 дена.

ТРЕТИРАЊЕТО СЕ ВРШИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА ПОЧВАТА НАД 14℃.

ПРЕД РАСАДУВАЊЕ НА РАСАД

Потопување на кореновиот систем во раствор од 20% ROOT BOOST, 20% БУБА СТОП и 60% ВОДА ПРЕД САДЕЊЕТО.

ДА СЕ ЧУВА ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА

ДА СЕ ЧУВА НА ТЕМПЕРАТУРА ДО 25℃.

Решение бр.УП1 бр.104-985/19 од 07.11.2019