Медицинските чаеви се мешавина од внимателно избрани растенија, без додатоци од синтетско потекло. Соодносот помеѓу поединечните компоненти во медицинските чаеви е прецизно определен, со цел да се постигне оптимален терапевтски ефект. Ефикасноста на медицинските чаеви е потврдена преку бројни студии.

Varumin® herbal
хербален чај

Varumin® herbal хербалниот чај се употребува како дополнителна терапија кај пациенти со малигни заболувања, ја подобрува општата …

Varuklim®
хербален чај

Varuklim® хербалниот чај се користи за ублажување на менопаузалните симптоми и разните менструални пореметувања  …

Varuprostin®
хербален чај

Varuprostin® хербалниот чај се користи за намалување на честотата на мокрење, ги намалува симптомите на хроничен …

Varutensin®
хербален чај

Varutensin® хербалниот чај се користи како дополнителна терапија кај пациенти со зголемен крвен притисок и како  …

Glukonormin®
хербален чај

Glukonormin® чајот се користи како дополнителна терапија кај пациентите со diabetes melitus (шеќерна болест). …

Varuasitofin®
хербален чај

Varuascitofin® хербалниот чај е диететски производ, кој содржи Chenopodii herba, која се користи во традиционалната …