Дијабетес

Дијабетес – е збир на пореметувања чија основна карактеристика е хипергликемија односно зголемено ниво на шеќер во крвта.

Во склад со нездравиот начин на животен стил, се понеквалитетната исхрана, се поголем недостаток на телесна активност, секојдневен стрес, е се повеќе зголеменена таканарелената епидемија на шеќерната болест.

Статистиката предвидува дека во следните 15 години зголемениот број на заболени од ова забокување ќе се зголеми дури до 50% што само по себе е алармантен податок. Уште по страшен е податокот кој вели дека од ова заболување се повеќе патат и младите луѓе.

 

Исклучително важен чекор во борбата со шеќерната болест е превенцијата од неа. Потребна е едукација на популацијата за принципите на болеста , можностите за лекување и сречување на компликациите кои може да настанат. Така доколку пациентот реагира навремено, односно навремено се започне со хигиенско-диетални насоки и терапевтски план, шеќерната болест може доста добро да се контролира а појавата на комплицаии може да се стопира.

Најчести симптоми се

– Зголемена жед и внес на течности

– Сува уста

– Често мокрење

– Умор, омалаксаност

– На моменти заматување на видот

– Чешање на кожата

– Габични инфекции

– Споро зараснување на раните

Една од главните каратеистики на дијабетесот е безболноста што секако само по себе го прави многу подмолен и опасен по нашето здравје. Со оглед на тоа што многу симптоми се појавуваат и се губат и често се со намален или многу мал и интензитет. Така заболените не реагираат навремено  туку се јавуваат на лекар тогаш кога ќе забележат зголемена концетрација на гликоза во крвта а штетата веројатно е веќе нанесена. Затоа постојат и симптоми кои ги имаат пациентите а се наведени подолу, може да болуваат од оваа боелст

– Немаат никаква телесна активност

– Имаат позитивна семејна анамнеза ( челенови од семејството имаат или имале дијабетес)

– Имаат зголемен крвен притисок над 140/90 mmHg

– Имаат пореметување на мастите во крвта

– Имаат кардиоваскуларни проблеми

Доколку недостасуваат наведените критериуми или некои од нив , тестирање е потребно да се врши над 45 годишна возраст а доколку резултатите се негативни тестирањето да се повторува на секои 3 години, освен ако нема некоја драстична промена на симптомите.

Покрај со козервативно лекување и внимавање на исраханата , дијабетесот може да се третира и на природен начин со конзумација на ГЛУКОНОРМИН 100% природен хербален лек во форма на таблети и чај, кој помага при поробрување на општата состојба на организмот и справување со болеста.

Глуконормин® таблети
Глуконормин® Хербален Чај